Horizontaal boren

Horizontaal boren wordt ook wel HDD (Horizontal Direction Drilling) genoemd.

Werkwijze horizontaal gestuurd boren;

  • We krijgen een opdracht van de opdrachtgever
  • De locatie wordt bepaald en voor deze locatie vragen we een Klic aan via kabels en leidingen.
  • Naar aanleiding van de Klic informatie wordt de plaats van de boring bepaald. Een Klic melding moet gedaan worden om te weten waar andere kabels en leidingen in de grond liggen.
  • Op de plaats van in en uittrede van de boring worden alle kabels en leidingen in beeld gebracht. Pas als dit duidelijk is kan men beginnen met boren.
  • Er wordt gestart met een pilot boring. Dit is een boorkop met een zender erin. Deze zender wordt boven de grond gevolgd door middel van een volgkast. Zo weten we exact de locatie van de boorkop en kunnen we deze precies naar de uittrede toesturen.
  • Op basis van de grootte van de leiding wordt het boorgat ruimer gemaakt met behulp van een ruimer. Als de opening groot genoeg is worden de leidingen er door middel van boorstangen door getrokken.
  • Als de boring gereed is wordt deze met een GPS ingemeten. Hierbij wordt een boorprofiel opgesteld en naar het Kadaster gestuurd. Het Kadaster heeft deze gegevens weer nodig voor andere grondroerders die een Klic aanvragen.