Boringen

Horizontaal gestuurd boren of ook wel HDD (Horizontal Directional Drilling) genoemd is een sleufloze techniek die wordt gebruikt voor de aanleg van kabels en leidingen. Deze techniek wordt gebruikt om pijpleidingen, kabels en leidingen onder watergangen en grote wegen door te voeren en sleufloos aan te leggen. Tegenwoordig is gestuurd boren een veelvoorkomende techniek met een uitgebreid toepassingsgebied. Er wordt niet alleen naar de meest rendabele oplossingen gezocht, ook is er aandacht voor het milieu. Bovendien is er de afnemende tolerantie bij publiek en bedrijven voor vertragingen die ontstaan bij het afsluiten van wegen. Asfaltwegen en straten kunnen volledig voor het verkeer openblijven terwijl de werken worden uitgevoerd. In woonwijken kunnen voorzieningen worden gemaakt zonder dat tuinen, trottoirs of opritten worden opengebroken en ontstaan er geen beschadigingen aan boomwortels. BL Boringen heeft ruime ervaring met horizontaal gestuurde boringen waarbij infrastructuur is aangebracht voor: rioolpersleiding, rioolvrijvalleiding, mantelbuizen voor glasvezel en kabels, gas en/of watervoerende buizen en drainageleiding. Het bedrijf beschikt over specifiek voor dit doel ontwikkelde machines waarmee boringen met lange of korte lengtes, met kleine en grote diameters gemaakt kunnen worden.

 

Boringen   Boringen

Egalisatie   Egalisatie

Egalisatie

BL egalisatie verzorgt de egalisatie van zandbanen voor betonvloeren, straatwerk en funderingen d.m.v. een multifunctioneel voorzetblad die gelijktijdig ingezet kan worden voor meerdere toepassingen: verdelen, profileren, verdichten en nauwkeurig egaliseren. De lasergestuurde machine is bij uitstek geschikt voor het verwerken van basismateriaal zoals zand, puin, ect. Ideaal voor de aanleg van wegen, straten, parkeerplaatsen, pleinen en vloeren doordat het gewenste afschot vooraf ingesteld wordt. Omdat de afwerking niet meer handmatig hoeft te gebeuren en de machine gelijktijdig verdicht, wordt veel tijd en energie bespaard. Mede hierdoor kan BL egalisatie zowel grotere als kleinere projecten afwerken. BL egalisatie werkt voor instanties uit verschillende sectoren zoals: weg- en waterbouw, industriƫle- en woningbouw, sport (sportvelden en paardrij- banen en bakken), landbouw en de particuliere sector.

 

 

Informeer vrijblijvend naar de werkzaamheden en leveranties van BL egalisatie!